Başlık : Ewing sarkomunda prognostik faktörlerin ve lokal başarısızlık nedenlerinin araştırılması
Yazarlar : Cem UZAL
Kurumlar : İ.Ü İstanbul Tıp Fak. Radyasyon Onkolojisi AbD.
Yıl : 1991
Anahtar Kelimeler : Ewing sarkomu, prognostik faktörler, lokal başarısızlık
Özet : 1980-1990 yılları arasında kliniğimizde tedavi edilen 69 lokalize Ewing sarkomlu olgunun, 5 yıllık genel sağkalım değeri % 34’tür. Serimizde 11 olguda lokal yineleme görülmüş, lokal kontrol oranı % 84 olmuştur. Radyoterapi, Ewing sarkomunda halen en önemli lokal tedavi yöntemidir. Kemoterapinin katkısı ile, 50-55 Gy’lik ışın dozu yeterli lokal kontrolu sağlamaktadır. Uzun kemiklerde tutulmamış epifizlerin korunması, tümör kontrolünü azaltmamakta ve çocuk hastalarda büyüme geriliğini önemli ölçüde önlemektedir. Radyoterapi planlaması, görülebilecek geç etkileri en aza indirecek şekilde yapılmalıdır.

Çalışmamızda primer lezyonun kemik dışına yayılarak yumuşak doku kitlesi oluşturması, pelvis ve proksimal ekstremite yerleşimi, lokal tedavide rezeksiyonun bulunmaması, lokal yineleme riskini artırmaktadır. Lokal yineleme gelişen hastalarda uzun süreli sağkalım mümkündür ve radikal cerrahi girişim ve kemoterapi ile tedavi edilmeleri gerekir.

Yaptığımız değerlendirme sonucu, olgularımızda metastaz gelişmesinin, primer lezyonun yumuşak dokuya yayılımının, pelvis yerleşiminin, sedimentasyon hızının ve serum LDH seviyesinin normalden yüksek olmasının ve semptomların süresinin 3 aydan uzun olmasının kötü prognostik faktörler olduğunu saptamış bulunuyoruz. Bunun yanında serimizde, distal ekstremite yerleşimi iyi bir prognostik faktördür.

Ewing sarkomlu hastaların en uygun tedavisi, ancak pediatrik medikal onkolog, radyasyon omkoloğu ve tecrübeli bir ekibin yer aldığı, tam teşekküllü bir onkoloji merkezinde yapılabilir. Morbiditenin en düşük, sağkalımın en yüksek oranda elde edilmesini sağlayacak tedavi modellerinin saptanması, randomize prospektif ve çok sayıda olgunun yer alacağı çalışmalarla mümkün olacaktır. Bu nedenle her yeni olgu, böyle bir çalışmanın yürütüldüğü merkezlere sevk edilmelidir.