Başlık : Meme karsinomlu hastalarda lokorejyonal rezidivleri ve prognozu belirleyen faktörlerin 83 olguda irdelenmesi
Yazarlar : Füsun TOKATLI
Kurumlar : Sağlık Bakanlığı, Şişli Etfal Hast.
Yıl : 1991
Anahtar Kelimeler : meme kanseri,rezidiv,prognostik faktörler
Özet : Meme kanseri, kadınlarda en yaygın görülen letal bir neoplasmdır. Meme kanserinde tedavi sonuçlarını etkileyen en önemli faktörler prognostik faktörlerdir. Kliniğimize 1.8.1987-4.1.1990 tarihleri arasında başvuran meme kanseri tanısı konmuş hastalarda prognozu etkileyen faktörlerin araştırılması amacıyla bu çalışma yapılmış ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir.