Başlık : BEYİN METASTAZLI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI VE PALYATİF AMAÇLI HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİ SONUCU SAĞKALIMIN İNCELENMESİ
Yazarlar : Taciser DEVECİ
Kurumlar : S.B. Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
Yıl : 1996
Anahtar Kelimeler :
Özet : Bu çalışmada, 1 Ocak 1995 ve 1 Kasım 1995 tarihleri arasında beyin metastazı tanısı ile başvuran 27 hastanın epidemiyolojik bulgularını, akselere hiperfraksiyone radyasyon tedavisi sonrası elde edilen sağkalım sonuçlarını ve bu sağkalıma etki eden prognostik faktörleri incelemeyi hedefledik.

Beyin metastazlı olguların primer tanıları sırayla; akciğer kanseri, meme kanseri ve gastrointestinal sistem kanserleri olarak saptanmıştır. Bu da literatürle uyumludur.

Çalışmamızda hastalar 345 gün süreyle takip edilmiş ve ortalama sağkalım süresi 223 gün (7.43 ay ) olarak bulunmuştur. Literatürde bu süre üç yedi ay olarak verilmektedir. Hastalarımızın altı aylık kümülatif sağkalımları ise %52 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar literatürden oldukça daha iyidir.

Çalışma sonunda sağkalım üzerine etkileyen faktörleri; cinsiyet, metastaz ve metastaz+ödem hacim toplamları, metastazın infratentoriyal yerleşimi, beyin dışı metastaz olup olmaması ve performans durumu olarak sıralayabiliriz.

Bununla birlikte hastaların 60yaş altında olup olmaması (literatürle uyumsuz), primer tanısının, metastaz sayısının sağkalım üzerine etki etmediği bulunmuştur.

Kısaca şunu söyleyebiliriz; yeni radyoterapi şemalarının uygulanması ve araştırılması gerekmektedir. Burada tanıda gelişmiş teknikler tercih edilmeli, tedavi için ise kitle ve ödem yok edilmeli, yan etkiler ve özellikle beyin ödemi azaltılmalıdır.