Başlık : YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA RADYOTERAPİNİN YERİ
Yazarlar : Osman Nuri SÜNTER
Kurumlar : S.B. ANKARA NUMUNE HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
Yıl : 1990
Anahtar Kelimeler :
Özet : Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi kliniğinde 1986-1989 tarihleri arasındaki dört yıl içinde 50 adet yumuşak doku sarkomu vakasına radyoterapi uygulanmıştır. 28 tanesi erkek (56%), 22 tanesi de kadın (44%) olan ve ortalama yaşları 41 bulunan hastaların, 39’unda (78%) tümör yerleşimi periferik, 11’inde (22%) ise santraldir.

Vakalarımızdan 36 tanesi (72 %) operedir ve postoperatif ışınlanmışlardır. Bu operasyonlar biri dışında konservatif girişimlerdir (97 %). 14 vaka (28%) ise primer olarak ışınlanmıştır. Hastaların, 3’ü (6%) T1, 31’i (62%) T2 ve 16’sı (32%) T-3 kategorisindeydi.

Serimizde genel lokal kontrol oranı 52% bulunmuştur. Primer radyoterapi uygulanan 10 vakada bu oran 10 % olarak tespit edilmiştir. Konservatif cerrahiyle tümörün yeterli bir şekilde çıkarıldığı vakalarda bu oran 66.6 %’a çıkmaktadır.

Vakalarımızda uygulanan ışın dozu 30-50 Gy arasında ve ortalama 40 GY. düzeyindedir. Dünya literatüründe bu tümörlerde gerekli doz 60-65 Gy olarak belirtilmekte ve lokal kontrol oranı 80 % civarında olmaktadır.

Dozun düşük tutulması kontrol oranlarını anlamlı bir şekilde düşürmektedir.

Prognostik faktörler olarak, tedavi öncesi T- kategorisi ve operasyonun yeterli derecede uygulanması, istatistiksel anlamlılıkta tespit edilmiştir.

Nükslerin 75 %’i ve uzak metastazların 87 %’si tedaviden sonraki ilk iki yıl içinde meydana gelmektedir. Uzak metastaz vakaların 30 %’unda meydana gelmiş ve en çok tutulan organ 80 % oranında akciğer olmuştur.