Başlık : MEME KANSERLİ HASTALARDA LOKAL-BÖLGESEL REKÜRENSLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Yazarlar : VAHİDE IŞIL UĞUR
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 1990
Anahtar Kelimeler :
Özet : Bu araştırmada, 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 1988 tarihleri arasında bölümümüze başvuran 794 meme kanserli hasta genel olarak incelenmiş, saptanan 155 lokal-bölgesel başarısızlık genel özellikleri ve prognostik faktörler yönünden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Takip süresinin kısalığı ve çalışmanın retrospektif olmasına , hastanemizin niteliklerinden dolayı oldukça geniş bir kitleyi yansıttığı kabul edilebilir. Çalışmamızda meme kanserini tedavisinde cerrah, radyoterapist ve madikal onkoloğun daha iyi hasta takibinin önemi de ortaya çıkmıştır.