Başlık : ERKEN EVRE ENDOMETRİUM KANSERİNDE POSTOPERATİF ADJUVAN EKSTERNEL RADYOTERAPİ 124 VAKANIN ANALİZİ
Yazarlar : KENAN ÖZBAĞI
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 1990
Anahtar Kelimeler :
Özet : 1.Hastalarımızın genel niteliklerine göre incelendiğinde, endometrium kanserinin daha çok orta ve ileri yaştaki kadınlarda görüldüğü hastaların dörttr üçünün postmenopozal olduğu, hastayı hekime getiren ilk yakınmanın genelde postmenopozal kanama veya menometroraji olduğu ve en sık rastlanan histopatolojik tanının adenokarsinoma olduğu saptandı.

2. Lokal bölgesel nüksün premenopozal hastalar lehine daha iyi olduğu saptandı.

3. Kötü diferansiye adeno kanserli hastalardaki lokal nüks ve metastaz oranı iyi diferansiye adenokanserli hastalara göre anlamlı ölçüde fazlaydı.

4. Lokal bölgesel nüks Evre II tümörlerde Evre I tümorlere anlamlı ölçüde fazlaydı.

5. Medikal inoperabl olan hastaların medikal durumları literatürle uyumlu çıkmıştır.

6. 5 yıllık yaşam oranları literatürle uyumludur.