Başlık : KEMİK TÜMÖRLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar : Nazmi GÖK
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 1991
Anahtar Kelimeler :
Özet : Ankara Onkoloji Hastanesinde, 1 Ocak 1986 - 31 Aralık 1990 tarihleri arasında başvuran 140 kemik sarkomlu (Ewing tümörü hariç) hastanın retrospektif bir incelemesi yapıldı. Olgularımızdan en küçüğü 6, en büyüğü 75 yaşındaydı. Median yaş 28 olarak bulundu. Tüm olguların 89’u erkek, 51’i kadın hasta olup erkek/kadın oranı 1.7/1 idi. En sık diz çevresi lokalizasyonuna rastlandı (%51). Hastalarımızda 5 yıllık sağkalım osteosarkomda %32, kondrosarkomda %33, dev hücreli tümörde %66 olarak bulundu. Anevrizmal kemik kistli hastalar takibe gelmediğinden, malign fibröz histiyositom ve fibrosarkom olgularda hasta sayısının azlığından 5 yıllık sağkalım çalışması yapılamadı. Kemik sarkomlarının başarılı tedavisi dikkatli evreleme çalışmasını, biyopsi, preperatif veya postoperatif kemoterapi, radyoterapiye cerrahinin dikkatli zamanlama ve koordinasyonunu gerektirir.