Başlık : RADYASYON ONKOLOJİSİNDE BİRİM MALİYETLERİNİN SAPTANMASI İÇİN ÖRNEK BİR MODEL
Yazarlar : TOLGA TURGAY
Kurumlar : S.B. ANKARA NUMUNE HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
Yıl : 1994
Anahtar Kelimeler :
Özet : Çalışmada öncelikle Radyasyon onkolojisi prosedürü türdeşlikler kriter alınarak sınıflanmıştır. Böylelikle Radyasyon onkolojisi:
 • Direkt İşlemler:
  • 1. poliklinik hizmetleri
   2. tedavi planlama
   3. simülasyon
   4. fiksasyon mold, blok bolus kullanımı
   5. set-up
   6. Radyoterapi
 • İndirekt İşlemler
  • 7. Cihazların Teknik Bakımı
   8. Cihazların Kalibrasyonu
   9. Dozimetrik Çalışmalar
   10. “Radioprotection” çalışmaları
   11. Genel Hastane Hizmetleri

  Şeklinde sınıflanmış; ve sınıflanmış tüm bu gruplar için “Dakika Maliyeti” adıyla “$/dk” cinsinden maliyet formülleri geliştirilmiştir. Sonuçta önerilen bu modelin direkt işlemler grubu için, hastaya yada hastalığa ayrılan o işleme ait sürenin “Dakika Maliyeti” ile çarpılarak; İndirekt işlemler için hastaya yada hastalığa ayrılan Global süreyle indirekt işlem dakika maliyetinin çarpımı sonucunda yapılan tüm işlemlerin toplamı araştırıcıya hastanın yada hastalığın maliyetini verecektir. Bu modelden yararlanarak hasta, hastalık tedavi model, tedavi merkezi, gibi pek çok değişik tanım ve tanım gruplarının maliyetleri gerçeğe en yakın bir biçimde tespit edilecektir.

  1. Çalışmaya ilişkin tartışma aşamasında konu iki yönüyle tartışılmıştır. Çalışmada sunulan modelin anlamı ve uygulama koşulları.

  2. Genel anlamda Sağlık Sektöründe, özelde ise Radyasyon Onkolojisinde Maliyet Analizinin amacı ve Maliyet analizinde kullanılan ”Maliyet =Değerlik” kavramının Tıbbi Etik yönü