Başlık : MEME KANSERİ RADYOTERAPİSİNDEN SONRA GÖRÜLEN PULMONER DEĞİŞİKLİKLER
Yazarlar : SEMRA BOZKURT
Kurumlar : S.B ANKARA NUMUNE HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 1991
Anahtar Kelimeler :
Özet : Meme kanseri tedavisinde göğüs duvarı ve bölgesel lenfatik alanlara uygulanan radyoterapi oldukça yüksek sayılabilecek bir oranda pulmoner reaksiyonlara yol açmaktadır.

Bu çalışmada S.B. Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi ve Radyobiyoloji Kliniği’nde Ocak 1988- Ekim 1990 tarihleri arasında meme kanseri tedavisi amacıyla radyoterapi uygulaması sonrası hastalarda pnömonitis ve pulmoner fibrozis gelişimi incelenmiştir.