Başlık : GELİŞTİRİLMİŞ LİNEER QUADRATİC VE TÜMOR KONTROL OLASILIĞI İÇİN GELİŞİTİRİLMİŞ LİNEER QUADRATİC MODELİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMASI
Yazarlar : AYKUT AKSOY
Kurumlar : S.B. ANKARA NUMUNE HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
Yıl : 1993
Anahtar Kelimeler :
Özet : Multi alan radyoterapi tek bir organ yada dokunun tamamen homojen ışınlanması oldukça zordur. Henüz çoğu doz cevap ilişkileri doku dağılımı için tek bir değer verir. Maximum, minimum ve ortalama gibi değerleri kullanmanın uygun olup olmadığı çok açık değildir. Gerçekten de çoğu durumda doz dağılımı, doku ve organ kesitlerinde o kadar fazla değişir ki, bu değerlerin hiçbirinin uygun olmaması mümkündür.

Geliştirilmiş LQF (hacim ve zaman faktörü eklenmiş) model, doz dağılımının homojen olup olmamasına bakmaksızın, ışınlanan doku ve organın tolerans dozunun aşılıp aşılmadığını belirler.

Bazı hayvan dokularında α / β değerlerinin belirlenmesi için uzun mesafeler kat edilmesine rağmen, (18) bu önemli parametre (α / β) sadece bir kaç doku ve organı için yaklaşık olarak bilinmektedir. Ayrıca aynı dokunun (örn. Akciğer) α / β oranlarının kişiden kişiye küçük de olsa farklılıklar gösterebileceği bilinmektedir. Bu gün için invitro radyo duyarlılık ölçümlerinin ferdi hasta tümörlerinden clone edilebilmesinin olası olmaması bu yöntemin cevap bekleyen zayıf yönleridir.