Başlık : LARENKS KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN TÜMÖR KONTROLÜ VE SAĞKALIMA ETKİLERİ
Yazarlar : TAMER TEPEDELEN
Kurumlar : S.B. ANKARA NUMUNE HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
Yıl : 1999
Anahtar Kelimeler :
Özet : Ocak 1993 ile Aralık 1997 arası Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi kliniğimizde radyoterapi uyguladığımız 102 lareks kenserli hastayı inceledik. 85 hastada lokal kontrolde, 102 hastada sağkalıma prognostik faktörlerin etkisini araştırdık.

Çalışmamızda tümör yerleşimi, T evresi, N evresi, klinik lenf nodu büüyklüğü, tedavi modeli, radyoterapiye ara, fraksiyon dozu, radyoterapi dozu ve klinik evre ile lokal kontrol ve sağkalım arasında istatistiksel anlamlılık bulundu.

Yaş, histopatoloji ve histolojik differansiasyonla istatistiksel anlam bulunmamakla birlikte, literatürde de bunlar hakkında görüş birliği yoktur.

Genel olarak sonuçlarımız literatürlerle uyumlu çıkmıştır. Özellikle lokal kontrol ve sağkalımda yakın sonuçlar elde edilmiştir.

Radyasyon Onkolojisi Klinikleri ile KBB kliniklerinin daha kombine, çalışmaları, modern tedavi ve planlama cihazlarının temini, erken teşhis ve bu hastaların tanıda kliniğimiz tarafından değerlendirilmesi ile larenks kanserinde daha başarılı sonuçlar alınabilecektir.