Başlık : YÜKSEK GRADE ASTROSİTOMLU HASTALARIMIZIN SAĞKALIM SONUÇLARI
Yazarlar : LÜTFİ ÖZMEN
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
Yıl : 2000
Anahtar Kelimeler :
Özet : Ocak 1994-Aralık 1998 tarihleriarasında postoperatif adjuvan amaçlı tedavi edilen 66 yüksek grade astrositom tanılı hasta retrospektif olarak incelendi.

İncelenen hastaların yaşları 24 ile 69 yaş arasında değişmekte olup ortalama yaş 45’di. Grade3’de yaş ortalaması 42 grade 4’de 47 idi.

Yerleşim sıklığı açısından en sık frontal lob yerleşimi görülmekte idi. (%30)

66 hastadan 33 tanesi grade 3,33 taneside grade 4 hastalığa sahipti.

Tüm hastalrda bir yıllık genel sağkalım %55, medizn sağkalım 16 ay olarak bulunmuştur.

Hastalarımızın sağkalımını etkilemesi muhtemel parametreler, tek değişkenli sağkalım analizi ile incelenmiştir. Tümör histolojisi ve yaş sağkalımı etkileyen parametreler olarak bulunmuştur.