Başlık : MALİNG KEMİK TÜMÖRLERİNDE RADYOTERAPİNİN YERİ
Yazarlar : AYŞE İLKNUR SAMUR
Kurumlar : S.B. ANKARA NUMUNE HASRANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ
Yıl : 1990
Anahtar Kelimeler :
Özet : Kliniğimizde maling kemik tümörlü 50 hastanın tedavi sonuçları değerlendirildiğinde yaşam süresini etkileyen en önemli faktörün hastalığın stage’i olduğu görüldü Kliniğimizde tedavi gören hastaların büyük bir bölümü yüksek stage’li hastalardı.

Tedavide en iyi sonucu alabilmek için uygun hastalara kombine cerrahi, Radyoterapi ve kemoterapinin yapılmasının uygun olduğu görülmektedir. Özellikle radyoterapinin ve kemoterapinin yeterli doz ve sürede uygulanmaları önem taşımaktadır.

Özellikle osteosarkomlu hastaların tedavisinde adjuvan pulmoner ışınlamanın hastalığın kontrölü ve yaşam süresi üzerineolumlu etkisi nedeniyle önerilebilir olduğu düşünüldü.