Başlık : BAŞ-BOYUN KANSERLİ HASTALARDA RADYOTERAPİYE BAĞLI AĞIZ KURULUĞUNUN ÖNLENMESİNDE AMİFOSTİNİN YERİ
Yazarlar : BİLGEHAN KARADAYI
Kurumlar : GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ
Yıl : 2002
Anahtar Kelimeler : Amifostin, Baş-boyun Kanserleri, Ağız kuruluğu
Özet : Baş-boyun yassı hücreli kanserlerin tedavisinde radyoterapi etkin olarak kullanılmaktadır ve yoğunlaştırılmış tedavilerde artışla birlikte tedavi toksisiteleri de artmaktadır. Ağız kuruluğu bu grup hastalarda tedavi sonrası dönemde en sık bildirilen şikayettir ve diş çürükleri ile birlikte yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Günümüzde ağız kuruluğu yan etkisinin önlenmesinde hücre koruyucu amifostin yeni bir ilaç grubunun ilk üyesi olarak kullanıma girmiştir. Biz de ilacın radyoterapi uygulanan baş-boyun kanserli hastalarda tükürük bezini korumadaki etkinliğini dinamik niceliksel tükürük bezi sintigrafisi ile prospektif randomize olmayan bir çalışma ile test etmek ve kullanılabilirliğini değerlendirmek istedik.

Kontrol grubunda 10 ve amifostin grubunda 13 hastanın verilerine göre amifostin radyoterapi sonunda değil fakat radyoterapi sonrası 3. ayda tükürük miktarındaki azalmayı engellemektedir. Niceliksel sintigrafik değerlerden salım oranı sonuçları ise istatistiksel anlamlı bir etkinliği gösterememiştir fakat submandibüler bez salım oranlarında tükürük miktarına paralel olarak böyle bir eğilimden bahsedilebilir. Daha fazla sayıda hasta ve daha uzun takip süresinde daha güçlü sonuçlara ulaşılabilir.