Başlık : AĞRILI KEMİK METASTAZLARINDA TEK DOZ 7Gy FRANKSİYON ŞEMASININ ETKİNLİĞİ
Yazarlar : TAMER ÇALIKOĞLU
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 1995
Anahtar Kelimeler :
Özet : Ağrılı kemik metastazlarının radyoterapisinde optimum tedavi rejiminin ne olması gerektiği, üzerinde yeteri kadar çalışma yapılmamış bir konudur. Ancak tek dozluk tedavi rejimleri ağrılı kemik metastazlarının palyasyonunda fraksiyone fraksiyone tedavi rejimleri ile karşılaştırılabilir sonuçlar vermiştir.

Çalışmamızdaki hasta sayısının 12 tedavi alanı sayısının sadece 15 olması sonuçların değerlendirilmesi noktasında bir sıkıntı oluşturmuştur. Ancak hastanemiz ve ülke koşulları, hastanemize başvuran hastaların sosyokültürel düzeyinin düşüklüğü hasta sayısını sınırlayan en önemli neden olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışmamıza dahil ettiğimiz 6 aylık yaşam oranının %50 olduğu göz önüne alındığında tek dozluk tedavi rejimlerinin özellikle 6 aydan daha uzun bir yaşam süresi öngörülmeyen, multipl kemik metastazlı hastalar için tercih edilmesi gerektiği sonucunu çıkartabiliriz. Ayrıca gerek maliyet, gerek hastanın tercihi gerekse Türkiye genelinde ve hastanemiz özelindeki koşullar nedeniyle bu tedavi rejiminin seçilmiş hastalarda uygulanması gerektiğinin söyleyebiliriz.

Tedavi cevabının değerlendirilmesi için geçmesi gerekli olan süre en az 15 gün olmalıdır.. Başarılı yada başarısız tedavi yorumu yapabilmek için hastanın tedaviden sonraki 45-60 günde tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kanserli hastaların ağrı palyasyonun mültidisipliner bir yaklaşım gerektirmekte, radyoterapinin başarısız olduğu durumlarda konu ile ilgili uzmanlaşmış hekimlerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Hastanemiz ağrı ünitesi hekimlerinin ağrı palyasyonu konusundaki çalışmamız sırasındaki işbirliği ve özverili çalışmaları örnek teşkil edebilecek niteliktedir.