Başlık : YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA RADYOTERAPİNİN YERİ
Yazarlar : MÜGE MİNE ÖZGÜN
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 1993
Anahtar Kelimeler :
Özet : Yumuşak doku sarkomlarının tedavisinde radikal cerrahi ve radyoterapi önemlidir. Bir zamanlar ampütasyona kadar giden tedavi şekilleri yerini son zamanlarda koruyucu cerrahi ve preoperatif - postoperatif radyoterapiye bırakmıştır. Radyoterapide eksternal ışınlama yanı sıra brakiterapi ile de önemli sonuçlar alınmıştır. Yine son zamanlarda fast neotron tekniği, pion ışınlaması tekniği de değer kazanmaktadır.

Yumuşak doku sarkomlarında en önemli prognostik kriter sayılan grade, ne yazık ki çoğu hastada değerlendirilmemiştir. Radyoterapi dozlarını belirlemede de önemli olan bu kriterin değerlendirilmesinde Patoloji Bölümlerinin daha hassas davranması gerekmektedir. Bu sayede lokal başarısızlık ve uzak metastaz oranlarını düzeltmek için değişik yollar aranabilecektir. Yine kemoterapi endikasyonu açısından da grade’leme önemli yer tutmaktadır.

Kliniğimizde uyguladığımız radyoterapi sonrasında ortalama 4760 cGy ile %57 oranında lokal başarı elde ettik. Bu sonuç literatürlerdeki sonuçlarla genel olarak aynıdır. Bu denli nüks olasılığı yüksek olan bu ca. Tipinde, bu denli önemli yer tutan radyoterapi, ve/veya postoperatif uygulanmaktadır ve bu nedenle Genel Cerrahi Klinikleri ile daha kombine çalışılması gerekmektedir. Tümörün cerrahiye daha olanaklı duruma gelmesinde radyoterapi oldukça etkili tedavi modelidir.