Başlık : YUMUŞAK DOKU SARKOMLU HASTALARIMIZIN SAĞKALIM SONUÇLARI
Yazarlar : FERİT ÇETİNYOKUŞ
Kurumlar : S.B. ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Yıl : 2000
Anahtar Kelimeler :
Özet : YDS’larının tedavisinde primer tedavi cerrahidir. Bir zamanlar amputasyona kadar giden tedavi şekilleri, yerini son yıllarda koruyucu cerrahi ve preoperaitif-postoperatif RT’ye bırakmıştır.

Radyoterapide megavoltaj cihazların kullanılmaya başlaması, tedavi alanlarının genişletilmesi, eksternal RT dozlarının artırılması ve brakiterapi kullanımı tedavi başarısını artırmıştır. Kemoterapi tartışmalı da olsa yüksek grade’li ve tümör boyutu büyük hastalarda kullanılmaktadır.

5 yıllık dönemde hastanemizde uygulanan ve izlemi tam olan 114 YDS’li hastanın sağkalım analizi yapıldığında, 5 yıllık genel sağkalım oranı %57, hastalıksız sağkalım %31, lokal nükssüz sağkalım %43 bulunmuştur. Yaptığımız bu retrospektif çalışmada, sağkalım sonuçlarımızın başka merkezlerin sonuçlarıyla kıyaslanabilir oranda başarılı olduğu görülmüştür.