Başlık : MESANE KARSİNOMUNDA TEDAVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Yazarlar : Nalan ASLAN
Kurumlar : Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
Yıl : 1990
Anahtar Kelimeler :
Özet : Ocak 1985 - Aralık 1988 tarihleri arasında Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi bölümüne başvuran 70 mesane karsinomlu hastanın retrospektif bir analizidir. İncelenen 70 hastanın birisi dışında histopatolojik tanısı transisyonel hücreli karinom, yaş aralığı 33-85, median yaş:58, erkek:kadın oranı 23:1 bulundu. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve bu tedavilerin kombine uygulanmasındaki sonuçlar değerlendirilmiştir. Hastaların sağkalım analizi; evre, grad e göre yapılmış ve prognostik faktörlerin önemi gösterilmiştir. Mesane karsinomundaki tedavide gelişmeler son beş yılı içeren literatür bilgileriile verilmiştir.