Başlık : Kranyospinal Işınlama Tekniklerinin Yüzüstü ve Sırtüstü Pozisyonda Karşılaştırılması
Yazarlar : Ahmet Kürşat ÖZKAN
Kurumlar : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyoterapi Fiziği Programı
Yıl : 2003
Anahtar Kelimeler : Asimetrik Kolimasyon Tekniği ( AKT ), Diverjans Uyum Tekniği ( DUT ), Film Dozimetrisi, Termolüminesans Dozimetri ( TLD ),Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemi ( BTPS ), Kranyospinal Işınlama, Yüzüstü,Sırtüstü
Özet : ÖZKAN, A. K. Kranyospinal Işınlama Tekniklerinin Yüzüstü ve Sırtüstü Pozisyonda Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyoterapi Fiziği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005. Bu çalışmada, kranyospinal ışınlama tekniklerinin “Yüzüstü” ve “Sırtüstü” hasta pozisyonuna göre, “Asimetrik Kolimasyon Tekniği” ( AKT ) ve “Diverjans Uyumu Tekniği” ( DUT ) için uygulanabilirliği dozimetrik olarak incelenmiştir. Bu incelemeler, “Alderson Rando Fantom 475” ve bunun “Polyester Döküm Tekniği” ile dış kalıbı alınarak % 50 balmumu ve % 50 parafinden oluşan orta hatta göre sagital düzlemde iki parça halinde elde yapılan “Mumya Fantom” üzerinde 6 MV foton demeti enerjisinde Çok Yapraklı Kolimatör (ÇYK) ’lü Elekta Precise SLi lineer hızlandırıcı tedavi ünitesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. “Alderson Rando Fantom 475” ile termolüminesans dozimetri ( TLD ) ve Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sisteminden ( BTPS ) elde edilen veriler karşılaştırılırken, “Mumya Fantom” ile film dozimetri, TLD ve BTPS verileri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalarda omurga düzlemindeki spinal kanala giriş ve çıkış dozları, kranyum alanları ile üst spinal alanın birleşiminde meydana gelen doz dağılımları, üst spinal alan ve alt spinal alanın birleşiminde meydana gelen doz dağılımları ile oluşabilecek sıcak ve soğuk noktalar incelenmiştir. Kranyospinal ışınlamada tiroit, lensler, kadınlarda yumurtalıklar, medulla spinalis ve akciğerler riskli organlar olarak dikkate alınıp tiroit, lens ve kadınlarda yumurtalıkların dozları TLD yongaları kullanılarak, medulla spinalis ve akciğerlerin dozları BTPS Değerlendirme modülüyle elde edilen doz-hacim histogram verileri kullanılarak incelenmiştir Yapılan bu çalışmanın sonucunda, sık olarak kullanılan AKT ve DUT tekniklerinin dikkatlice uygulandığı takdirde “Yüzüstü” pozisyonda uygulandığı gibi “Sırtüstü” pozisyonda da uygulanabileceği saptanmıştır.
Word : Word dosyası