Yönetim Kurulu


Başkan

Dr. Gökhan Özyiğit
Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Selek
Bir Önceki Dönem Başkanı Dr. Yavuz Anacak

Genel Sekreter 

Sayman

Dr.Ferah Yıldız 

: Dr. Didem Çolpan Öksüz

Üyeler

: Dr. Banu Atalar

: Dr.İlknur Bilkay Görken

: Dr. Ş.Bilge Gürsel
 
: Dr. Vildan Kaya
 
: Dr. Mehmet Koç

 

: Dr. Gökhan Yaprak

Denetleme Kurulu Üyeleri

: Dr. Fulya Ağaoğlu

: Dr. Yasemin Bölükbaşı

Dr.Ayşe Nur Demiral