Temel ve Klinik Radyoterapi Kitabı

Temel ve Klinik Radyoterapi Kitabı
kredi kartı logo
  • *Kesinlikle 3. kişilerle kart bilgilerinin paylaşımı yoktur.
  • *Verilen siparişin iadesi yoktur.
  • *Kargo ücreti göndericiye aittir.
 
İÇİNDEKİLER

 
I.Radyasyon Onkolojisine Giriş 1
Prof. Dr. Cem Uzal
II.Radyoterapi Teknikerlerinin Görev ve Sorumlulukları 5
Prof. Dr. Rıza Çetingöz
1. Hücre ve Organelleri, Kanser Biyolojisi 7
Öğr. Gör. Dr. Hasan Oğuz Çetinayak
2.Radyoterapinin Biyolojik Temelleri 13
Yrd. Doç. Dr. Celalettin Eroğlu
3.Radyoterapide Zaman-Doz-Volüm İlişkisi ve Fraksiyonasyon 19
Prof. Dr. Fadime Akman
4.Radyasyon Etkisini Modifiye Eden Ajanlar  ve Hipertermi 26
Prof. Dr. Rasim Meral
5.Radyasyona Bağlı Normal Doku Hasarı ve Klinik Bulgular  32
Doç. Dr. Beste Melek Atasoy
6a.Temel Radyoterapi Fiziği I 39
Gökhan Aydın, M.Sc.
6b.Temel Radyoterapi Fiziği II 44
Evren Ozan Göksel, M.Sc.
7.Radyoterapide Kullanılan Aygıtlar ve Ölçüm Sistemleri 51
Zafer Karagüler, M.Sc.
8.Foton ve Elektron Demetlerinin Özellikleri 59
Şule Parlar, M.Sc.
9.Tedavi Planlama  71
Prof. Dr. Hatice Bilge
10.Tedavi Doğrulama Yöntemleri    85
Dr. Öznur Şenkesen, Halil Küçücük, M.Sc
11.Özel Işınlama Teknikleri 97
Öğr. Gör. Dr. Kadir Yaray
12.Stereotaktik Radyoterapi  107
Bülent Yapıcı, M.Sc., Görkem Güngör, M.Sc
13.Brakiterapi Fiziği 115
Prof. Dr. Gönül Kemikler
14.Radyasyondan Korunma  125
Tuğba Atakul, M.Sc.
15.Onkolojik Görüntüleme Yöntemleri 133
Yrd. Doç. Dr. Gözde Yazıcı
16.Radyolojik Anatomi 137
Prof. Dr. Gülgün Engin
17.Tümör Patofizyolojisi 151
Doç. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş
18.Radyoterapide Kemoterapi ve Cerrahi 155
Öğr. Gör. Dr. Mete Gündoğan
19.Hastayla İletişim Kurma 161
Uzm. Psk. Meral Avcı
20. Baş-Boyun Tümörleri 167
Prof. Dr. Mustafa Cengiz
21.Nazofarenks Kanseri 169
Prof. Dr. Enis Özyar
22.Oral Kavite ve Orofarenks Kanserleri 177
Doç. Dr. Murat Çaloğlu
23.Tükrük Bezi Kanserleri 183
Yrd. Doç. Dr. Banu Atalar
24.Orbita, Nazal Kavite ve Paranazal Sinüs Tümörleri 187
Prof. Dr. Meltem Serin
25.Hipofarenks Kanseri 193
Doç. Dr. Meriç Şengöz
26.Larenks Kanseri 199
Prof. Dr. Ahmet Nafiz Karadeniz
27.Tiroid Kanseri 207
Yrd. Doç. Dr. Kamuran İbiş
28.Beyin Tümörleri 213
Öğr. Gör. Dr. Evrim Tezcanlı
29.Meme Kanseri 225
Prof. Dr. Melahat Garipağaoğlu
30.Akciğer Kanseri 239
Yrd. Doç. Dr. Melis Gültekin
31.Özofagus Kanserleri 247
Doç. Dr. Mert Saynak
32.Mide Kanseri 255
Doç. Dr. Serap Akyürek
33.Karaciğer, Pankreas ve SafraYolları Kanserleri 263
Prof. Dr. Zafer Koçak
34.Rektum Kanseri 275
Prof. Dr. Ethem Nezih Oral
35.Anal Kanal Kanserleri 281
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam
36.Böbrek ve Renal Pelvis Tümörleri 287
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar
37.Mesane Kanseri 291
Yrd. Doç. Dr. Pervin Hürmüz
38.Prostat Kanseri 297
Prof. Dr. Hilmi Alanyalı
39.Testis Tümörleri 303
Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
40.Serviks Kanserleri 311
Doç. Dr. Oğuz Galip Yıldız
41.Endometrium Kanseri 317
Prof. Dr. Dr. Ferah Yıldız
42.Over, Vulva ve Vajen Kanserleri 327
Yrd. Doç. Dr. Ruşen Coşar
43.Cilt Kanserleri 337
Prof. Dr. Ahmet Kizir
44.Yumuşak Doku Sarkomları 341
Prof. Dr. Murat Gürkaynak
45.Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Tümörleri 345
Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez
46.Çocukluk Çağı Kanserleri 353
Prof. Dr. Fulya Yaman Ağaoğlu
47.Lenfoma, Lösemi ve Plazma, Hücreli Tümörler 361
Prof. Dr. Ayşe Nur Demiral
48.Radyoterapide Aciller 379
Doç. Dr. Vuslat Yürüt Çaloğlu
49.Palyatif Radyoterapi 383
Prof. Dr. Şaban Çakır Gökçe
50. Benign Hastalıklarda Radyoterapi 389
 Yrd. Doç. Dr. Gamze Uğurluer
51.Hastanın Bilgilendirilmesi 395
 Prof. Dr. Gökhan Özyiğit
52.Teknikere Notlar 403
Bio. Ayşe Yıldırım, Bio. Filiz Arkan, Tek. Sıdıka Okutan, Tek. Derya Çöne
Sözlük 429
Dizin 443