Yeniden Işınlama

Yeniden Işınlama
kredi kartı logo
  • *Kesinlikle 3. kişilerle kart bilgilerinin paylaşımı yoktur.
  • *Verilen siparişin iadesi yoktur.
  • *Kargo ücreti göndericiye aittir.
 
İÇİNDEKİLER

Özet vii
Yazarlar ix
Bölüm 1 Biyolojiden Kliniğe  
Radyobiyoloji Gözü ile Yeniden Işınlama: Normal Doku Ne Diyor? 1
Klinisyen Gözü ile Yeniden Işınlama Kararı Nasıl Verilmelidir? 5
Bölüm 2 Radyofizik  
Radyofizik Gözü ile Yeniden Işınlama 13
Yeniden Işınlama İçin Tedavi Tekniği ve Planlama Önerileri 19
Olgular Eşliğinde Yeniden Işınlama 39
Bölüm 3 Güncel Teknikler Işığında Yeniden Işınlama  
Güncel Teknikler Işığında Yeniden Işınlama - Proton-Ağır İyonlar 49
Güncel Teknikler Işığında Yeniden Işınlama: MR-Linak 59
Bölüm 4 Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Yeniden Işınlama  
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Yeniden Işınlama 67
Santral Sinir Sisteminde Geç Etkiler Açısından Yeniden Işınlama 73
İkinci Seri Stereotaktik Radyocerrahi Planlarında Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri 79
Bölüm 5 Baş Boyun Tümörlerinde Yeniden Işınlama  
Kanıtlar Işığında Baş Boyun Tümörlerinde Yeniden Işınlama 91
Baş Boyun Tümörlerinde Geç Etkiler Açısından Yeniden Işınlama 101
Baş Boyun Tümörlerinde Yeniden Işınlama: Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri 107
Bölüm 6 Akciğer Tümörlerinde Yeniden Işınlama  
Akciğer Kanserinde Yeniden Işınlama 115
Akciğerde Yeniden Işınlama; Geç Yan Etkiler 125
Akciğer Yeniden Işınlamasında Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri 135
Bölüm 7 Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Yeniden Işınlama  
Kanıtlar Işığında Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Yeniden Işınlama 149
Gastrointestinal Geç Etkiler Açısından Yeniden Işınlama 157
Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Yeniden Işınlama: Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri 165
Bölüm 8 Meme Kanserinde Yeniden Işınlama  
Meme Kanserinde Yeniden Işınlama 181
Meme Kanserinde Yeniden Işınlama: Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri 191
Bölüm 9 Prostat Kanserinde Yeniden Işınlama  
Prostat Kanserinde Yeniden Işınlama 201
Prostat Kanserinde Yeniden Işınlama: Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri 207
Bölüm 10 Jinekolojik Tümörlerde Yeniden Işınlama  
Kanıtlar Işığında Jinekolojik Tümörlerde Yeniden Işınlama 217
Jinekolojik Tümörlerde Yeniden Işınlama: Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri 225
Bölüm 11 Metastatik Hastalıkta Yeniden Işınlama  
Kemik Metastazlarında Yeniden Işınlama 241
Kemik Metastazlarında Yeniden Işınlama: Hedef Hacim, Doz ve Plan Önerileri 247
Beyin Metastazlarında Yeniden Işınlama 257
Beyin Metastazlarında Yeniden Işınlama: Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Öneriler 269
Bölüm 12 Çocukluk Çağı Tümörlerinde Yeniden Işınlama  
Çocukluk Çağı Tümörlerinde Yeniden Işınlama 285
Çocukluk Çağı Tümörlerinde Yeniden Işınlama: Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri 297
İndeks 308