Uzmanlık Derneklerinden Sağlık Bakanlığı?na Çağrı

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin de içinde bulunduğu TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkilileri COVID-19 pandemisine karşı daha etkili önlemler almaya çağıran bildirgesini destekliyoruz ve arkasındayız. Bildirgeye ulaşmak için link

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=de4bd16c-e930-11ea-a71f-a359d317f791