Türk Tabipleri Birliği'nin ve Tüm Sağlık Çalışanlarının Yanındayız