Akciğer Kanserinde Multidisipliner Yaklaşım Raporu

Türk Akciğer Kanseri Derneği tarafından hazırlanan ve TROD üyelerinin de aktif katkıda bulunduğu "Akciğer Kanserinde Multidisipliner Yaklaşım Raporu" basın toplantısı duyurusu ektedir.