Yeni Tüzüğümüz

Değerli Üyemiz,
Derneğimizin 27-03-2021 Olağan ve  09-07-2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulları’nda kabul edilen tüzük değişikliklerimiz  T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nce de onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
Saygılarımızla.
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Adına 
Başkan
Prof. Dr. Gökhan Özyiğit