Radyasyon Onkologları Yapay Zeka Teknolojileri Farkındalık Ulusal Anket Çalışması- TROD Yapay Zeka ve Bilişim Grubu-TROD-YZ-001

Değerli Meslektaşımız,
Radyasyon Onkolojisi, tanı-planlama görüntüleri, tedavi planları, tedavi kayıtları, izlem, klinik ve moleküler verileri içeren  oldukça büyük veriye sahip, teknolojiyi en yüksek seviyede kullanan bir bilim dalıdır. Bu nedenle, Yapay Zeka (YZ) teknolojisinin radyasyon onkolojisine etkisinin ulusal bir anket çalışmasıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Anketimizde, ülkemiz radyasyon onkologlarının demografik bilgileri, YZ’yı klinik pratikte kullanımları, YZ algısı, YZ’dan beklentileri-endişeleri ve bu konuda geleceğe hazırlık için isteklerinin araştırılması ile ilgili TROD- Yapay Zeka ve Bilişim Grubu tarafından bir anket çalışması hazırlanmıştır. Aşağıda linki bulunan anketimizin  siz meslektaşlarımız tarafından 05/08/2021 tarihine kadar doldurulmasını rica ederiz.

Saygılarımızla.

https://tr.surveymonkey.com/r/3972YHB