Kamuoyuna Duyuru

Filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim ve lipegfilgrastim artık radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından da yazılabilecek 28/04/2021 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğiyle "filgrastim","lenograstim", "pegfilgrastim" ve "lipegfilgrastim" etkin maddeli ilaçların bedellerinin; en az bir hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları ve ya çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla birer aylık dozlarda reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı kurala bağlanmıştır. Tedavisi radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından yürütülen hastalara "filgrastim","lenograstim", "pegfilgrastim" ve "lipegfilgrastim" etkin maddeli ilaçların radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından reçete edilmesini engelleyen bu değişikliğe karşı Derneğimiz tarafından Danıştay’da yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle dava açılmıştı. Davayı inceleyen Danıştay 10. Daire, bu ilaçların radyasyon onkolojisi uzmanları tarafından yazılmasının engellenmesi için haklı bir sebep olmadığı, radyasyon onkoloji uzmanlarının aldığı eğitim ve yetkinlikleri ile mesleki bilgileri doğrultusunda muayenesini ve tedavisini yapmakta oldukları hastaları için sağlık raporu ve reçete düzenlemelerinin engellenmesi niteliğinde olan dava konusu düzenlemeler, hastanın sağlık hakkına, hekimin tedavi etme özgürlüğüne ve aynı zamanda hekimin tanı ve teşhis koyma yükümlülüğüne de aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle dava konusu kuralın yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu karara karşı davalı SGK ve Sağlık Bakanlığı, 7 gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz edebileceklerdir. Hastaların sağlık hizmetine erişimi ve meslektaşlarımızın mesleki yetkilerinin korunması bakımından çok önemli bir kazanım oluşturan bu karara aşağıdaki linkte ulaşılabilir.

Karara ulaşmak için tıklayın