8. Disiplinler Arası Üroonkoloji Kongresi

8. Disiplinler Arası Üroonkoloji Kongresi (DUOT), Türk Radyasyon Onkoloji ve Türk Üroonkoloji Derneklerinin işbirliği ile 9-11 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır. Üroonkoloji camiasını buluşturan toplantının bilimsel hazırlıkları iki derneğin eş güdümünde tamamlanmıştır.

Saygılarımızla.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği