TROD Kurslar English

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Araştırma Projelerini Destekleme Programı hazırlanmıştır.


TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Tanım:

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD), temel onkoloji, radyobioloji, klinik radyasyon onkolojisi ve medikal radyofizik alanlarında yürütülecek veya yürütülmekte olan bilimsel araştırma projelerini destekler. Bu program sadece araştırma için gerekli tüketilebilir malzeme desteğini kapsar. Hizmet ve demirbaş alımlarına ilişkin giderler bu program dışında bırakılmıştır.

Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri:

1. TROD asıl üyesi olmak

2. Uzmanlık Yeterlilik sınavına girmiş olmak

3. Desteğe aday olanların başvuru formu ve eklerini eksiksiz doldurmaları ve istekte bulunacakları tüketilebilir malzemelerin proforma faturalarını sağlamaları zorunludur.

Destek miktarı ve sayısı:

Bu destek yılda bir kez verilir. TROD Yönetim Kurulu her yıl desteklenecek proje sayısını ve bütçesini belirler.

Desteğe Başvuru:

TROD tarafından TROD web sayfası ve diğer yazılı duyurular ile ilan edilen başvuru tarihlerine kadar gerekli form doldurulur. Yaş sınırı yoktur. Ancak yönetim kurulu her yıl bu program için belirlediği bütçenin yarısını 41 yaş ve altı araştırıcılar için ayırır. İstenilen belgeler 3 nüsha ve en az 3 teklifi kapsayacak şekilde proforma faturaları eklenerek TROD Yönetim Kurulu Sekreterliğine başvurulur . Formlar TROD web sayfasından sağlanabilir.

Değerlendirme:

TROD Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak başvuruları değerlendirir. Uygun bulunan projeler değerlendirmek üzere en azından iki hakem/danışman görüşüne sunulur. Raporlar doğrultusunda gerekirse araştırmacıdan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir.. Değerlendirme sonuçları en geç 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen projeler TROD web sayfasında açıklanır.

Desteğin Verilmesi:

Araştırma Projesi Desteğinin kabul edilmesinin ardından istenilen tüketilebilir malzemeler TROD tarafından satın alınır. Ödeme TROD Saymanlığınca gerçekleştirilir.

Proje Süresi:

Projenin süresi 18 aydan uzun olamaz. Dernek yönetim kurulu kararıyla ek süre verilebilir.

Desteğin İzlenmesi:

Araştırıcılar 6 ayda bir istenilen formata uygun şekilde bir gelişme raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu raporlar TROD Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu?nun bir üyesi araştırma yerini ziyaret ederek projenin gidişini denetler.

Sonuçlandırma:

Proje, Proje Bitim Raporunun TROD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile sonlandırılmış olur.

DESTEK KAPSAMINA GİRENLER:

A- Kimyasal malzemeler.
B- İmmünolojik, moleküler, biyokimyasal analiz kitleri.
C- Moleküler çalışmalar için reaktif, prob, primer vb. malzemeler.
D- Bir defa kullanıma özgü plastik, cam laboratuvar gereçleri (tüp, pipet, kolon vb.)
E- Bilgisayar programları (orjinal veya yazılımı Türkiye'de gerçekleşmiş)
F- Klinik araştırmalarda kullanılabilecek tüketilebilir malzemeler.

Araştırmaların her türlü sözlü veya yazılı sunumunda TROD desteğinin belirtilmesi gereklidir.

Başvurmak için lütfen tıklayınız.
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.