TROD Kurslar English

Türk Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Uygulama Sınavı 09 Aralık 2018 Pazar günü İzmir’de yapılacaktır.


Değerli Üyemiz,

Türk Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Uygulama Sınavı 09 Aralık 2018 Pazar günü İzmir’de yapılacaktır.
Uygulama sınavı OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav) tipindedir. Eğitim ve sınav için kurgulanmış küçük odalarda (istasyon), adaylardan soruları yanıtlamaları, bir işlem yapmaları ya da bir hastayla görüşmeleri beklenecektir. Sınav 10 istasyondan oluşmakta ve istasyon başına adaylara en fazla 15-20 dk verilmektedir.
Sorular Türk Radyasyon Onkolojisi Yeterlik Kurulu Sınav komisyonu üyeleri tarafından hazırlanmıştır.
Sınav soruları Radyasyon Onkolojisi Bilim alanının çalışmaları çerçevesinde organ ve sistemlere göre 11 başlıkta (Baş-boyun, akciğer, meme, santral sinir sistemi, kadın genital sistemi, ürogenital sistem, gastrointestinal sistem, lenfoma, kemik, çocukluk çağı kanserleri, diğer) ve uzmandan beklenen yetkinlik alanlarına göre 8 alana ayrılmıştır. Bu alanlar bazıları 2 istasyon olmak üzere aşağıdaki istasyonlarla sınavda temsil edilmektedir. 
 
İstasyon No
Ağırlık (%)
Yetkinlik alanı
1
5
Bilgiye ulaşma kullanma becerileri
2
5
İletişim becerileri
3
10
Görüntüleme yöntemleri
4
10
Tanı, evreleme ve multidisipliner tedavi yaklaşımı
5
30
Radyoterapi endikasyon ve teknikleri
6
7
20
Hedef ve riskli organların konturlanması ve simülasyon
8
9
15
Tedavi planlarının değerlendirilmesi
10
5
Tedavi sonrası hasta izlemi / Geç yan etkiler
Uygulama sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD. Mesleksel Beceri Laboratuvarı’nda 09 Aralık  2018 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Önceki dönemlerde yeterlik yazılı sınavından başarılı olan uzman adaylar doğrudan pratik sınava girme hakkını kazanırlar.
Sınav başvurusunu TROD web sitesinden online olarak bu linkten  http://yeterlik.trod.org.tr/yeni-uyelik.php 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapmanızı rica ederiz. Başvuruların ardından her adaya ayrıca ulaşılarak sınava katılımla ilgili bilgi verilecektir.
 
Prof.Dr.Esra SAĞLAM
Prof.Dr.Yavuz ANACAK
Prof.Dr.Deniz YALMAN
TROD Başkanı
TROD Yeterlik Kurulu  Başkanı
TROD Sınav Komisyonu Başkanı
 
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.