TROD Kurslar English

Uzman Temsilcisi Seçimi


Değerli Üyemiz,

Derneğimiz Yönetim Kurulu; 2 yıllık dönemimizde görev almak üzere Uzman Doktor  temsilcisi için yeniden seçim yapılacaktır.

Uzman Temsilcisi’nin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1-     Radyasyon Onkolojisi uzmanlarının eğitim, araştırma ve özlük hakları ile ilgili sorun ve

         çözüm önerilerinin yönetim kuruluna iletilmesini sağlamak,

2-     Yılda iki kez yönetim kurulu toplantısına katılmak,

3-     Yılda en az bir kez uzmanlar ile iletişime geçmek,

4-     TTB-UDEK bünyesinde "Asistan ve Genç Uzman Hekim (AGUH)" Çalışma 

         Grubu’nda Uzman Temsilcisi görevini yürütmek.

TTB’den gelen yazı üzerine TTB UDEK-AGUH Genel Kurulu Çalışma Esasları İç Yönergesi Madde 3’te; “Genç uzman”, 45 yaş altında olan kişilerden seçilmesi istenmektedir. 45 yaş altı ve derneğimize üye uzman doktorlarımız göz önünde bulundurulacaktır.

Bu amaçla 20  Ocak  2019 tarihine kadar troddernegi@gmail.com adresine fotoğraflı özgeçmişinizi göndermeniz rica olunur.  21 Ocak-03 Şubat 2019 tarihleri arasında on-line sistem üzerinden seçim yapılacaktır. 

Saygılarımızla  

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.