TROD Kurslar English

TROD Yeterlik Yazılı Sınavı


Değerli Üyemiz,

Derneğimizin on dördüncü yeterlik yazılı sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 06 Ekim 2019 tarihinde İzmir’de (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nda) yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında kaynak kitap olarak; “ Principles and Practice of Radiation Oncology,7th Edition, 2019, Halperin EC, Wazer DE, Perez CA, Brady LW ” kullanılacaktır. Sınavda adaylara:
1- Santral Sinir Sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörleri
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanseri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler

10-Genitoüriner Sistem Tümörleri

11-Özel Radyoterapi Teknikleri (Brakiterapi, Stereotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal     Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-IMRT vb.)
12- Radyobiyoloji
13- Radyasyon Fiziği,konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.

 Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu; son sene asistanları, uzman ve özellikle de doçent adaylarının, Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda tavsiye kararı almıştır. Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bu sınavlar zorunlu kılınmamakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.

Sınav yaklaşık 2,5 saat sürecektir. Sınava girmek isteyen adayların, başvurularını 02 Eylül 2019 tarihine kadar http://yeterlik.trod.org.tr/yeni-uyelik.php  adresine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Yavuz Anacak      Prof. Dr. Gökhan Özyiğit          Prof.Dr.Nilgün Özbek Okumuş

TROD Dernek Başkanı       TROD Yeterlik Kurulu Başkanı  TROD Sınav Komisyonu Başkanı

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.