TROD Kurslar English

Baş & Boyun Işınlamalarında IMRT ve VMAT Uygulayan Radyoterapi Merkezleri İçin IAEA Destekli Ulusal Kalite Denetimi Programı


Değeri Üyemiz,

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Avrupa Bölgesi’nde uyguladığı “RER/6/036 -Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control” projesi çerçevesinde 2019 yılında Baş & Boyun ışınlamalarında IMRT ve VMAT uygulayan radyoterapi merkezleri için Avrupa çapında bir kalite denetimi programı başlatmıştır. Bu programa katılmak isteyen ülkelere IAEA tarafından en fazla 6 ay süreyle kullanılmak üzere baş-boyun IMRT-VMAT  dozimetresi için özel olarak tasarlanmış antropomorfik  SHANE fantomu (Shoulder and Head And Neck End to-end) temin edilecektir. Her ülkede projeye katılmak isteyen merkezlerde bu fantom ile IAEA tarafından belirlenmiş protokoller ile IMRT-VMAT kalite ölçümleri yapılacaktır.  

Türkiye de bu programa Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin koordinasyonunda katılmaktadır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Fiz.Emin TAVLAYAN ulusal koordinatör olarak belirlenmiştir. SHANE fantom Eylül ayında ülkemize teslim edilecek ve 6 ay süreyle Türkiye’de kullanılacaktır. Fantomun kullanımı ve diğer dozimetrik prosedürler ile ilgili olarak programın başlangıcında IAEA tarafından görevlendirilen bir uzman tarafından İzmir’de 1 günlük bir eğitim verilecektir. 

Fantom programa katılmak isteyen merkezlere sırayla transfer edilecektir. Fantomun her bir merkezde en fazla 3 gün kullanılması dozimetrik ölçümler için yeterli olacaktır. Programın Türkiye’deki organizasyon masrafları (nakliye, eğitim, kırtasiye vs.) Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından karşılanacaktır. Ulusal koordinatör tarafından derlenecek test sonuçları anonim olarak raporlanacak IAEA'na gönderilecektir. IAEA'nın gizlilik politikası gereği projeye katılan merkezlerin verileri sadece ulusal koordinatör tarafından görüntülenecek ve sadece programa katılan merkezin bu konudaki yetkilisi ile paylaşılacaktır. İstenen durumlarda takip vizitleri ile merkez desteklenecektir. Tüm sonuçların değerlendirmesi ve derlenip IAEA'na gönderilmesini takiben yine ulusal bir toplantı düzenlenip sonuçlar ve ilerisi için alınabilecek aksiyonların tartışılması planlanmaktadır.

Bu programın amacı ülke çapında baş-boyun bölgesine IMRT-VMAT uygulayan merkezlerin kalite güvenilirliğinin değerlendirilmesi ve ileriye dönük olarak kaliteyi arttırıcı adımların atılmasıdır. Bu açıdan programa katılım son derece önemlidir.

Bu yazının ekinde programın detaylarını ve fantomu tanıtan pdf dokümanlarını bulacaksınız. Programa katılmak isteyen merkezlerin 30 Haziran 2019 tarihine dek ulusal program koordinatörü Fiz.Emin TAVLAYAN (emintavlayan@gmail.com) veya Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’ne (troddernegi@gmail.com'a maille) başvurması gerekmektedir.

Türkiye’deki tüm radyoterapi merkezlerini bu önemli programa katılmaya ve katkı vermeye davet ediyorum.

Prof.Dr.Yavuz ANACAK

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı

RER/6/036 projesi Ülke Koordinatörü

 

 

Ekli dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.