TROD Kurslar English

Brakiterapi Grubu


 TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ BRAKİTERAPİ GRUBU YÖNERGESİ
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Brakiterapi Grubu(TROD-BrG)Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlara uygun olarak faaliyette bulunmak üzere brakiterapi biliminin fizik, biyoloji ve klinik uygulamaları konusunda araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek ve brakiterapinin yaygınlaşması için çalışmalarda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.
TROD-BrG Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu’na (TROD-YK) bağlı olarak faaliyet gösterir.
 
Üyelik:
Brakiterapi fiziği, biyolojisi ve klinik uygulamaları ile ilgilenen her TROD üyesi TROD-BrG üyesi olabilir. Üyelik TROD-BrG üyelik başvuru formunun doldurulması ve TROD-YK tarafından onaylanmasıyla gerçekleşir. 
 
Yürütme kurulu:
TROD-BrG yürütme kurulu bir başkan ve 4 üyeden oluşur. Yürütme kurulu başkan ve üyeleri TROD-YK tarafından 2 yıl süre ile çalışmak üzere görevlendirilir. Brakiterapi konusunda aktif olarak çalışan, profesör ünvanına sahip bir radyasyon onkoloğu üye Yürütme kurulu başkanı olarak görevlendirilir. TROD-YK üyeleri arasından bir kişi TROD-BrG yürütme kurulu üyesi olarak görevlendirilir, iki üye radyasyon onkologları arasından ve bir üye de sağlık fizikçileri arasından belirlenir.  Yürütme kurulu kendi içinde bir sekreter seçer ve TROD-YK’yı bilgilendirir.
Yürütme kurulu başkan ve üyeleri bulundukları pozisyonda ardışık olarak en fazla 2 dönem görev yapabilir.
Yürütme kurulunun görevleri şunlardır:
1.      TROD-BrG tarafından brakiterapi alanında yapılacak araştırmalara öncülük etmek, çok merkezli araştırmalar tasarlamak, araştırmaların koordinasyonunu ve izlemini sağlamak
2.      Brakiterapi konusunda kurs, seminer, sempozyum, atölye çalışması ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek
3.      Brakiterapi uygulamaları ile ilgili kılavuzlar ve teknik dokümanları hazırlamak
4.      Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla brakiterapinin gelişmesi, sorunları ve çözüm önerileri konusunda iletişimde olmak, danışmanlık yapmak, aydınlatmak ve bu konularda TROD-YK ile birlikte çalışmak
5.      Yurt dışında brakiterapi ile ilgili faaliyetlerde bulunan kurum, kuruluş ve derneklerle ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmalarda bulunmak
6.      Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde verilecek brakiterapi ödülünün başvuru, değerlendirme ve seçim işlemlerini düzenlemek
 
Yürürlük
 Bu yönerge hükümleri 15.12.2019 tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
 
BRAKİTERAPİ GRUBU YÜRÜTME KURULU
  Başkan Üyeler
Brakiterapi Grubu        Dr. Işık ASLAY
Dr. Ayşe DEMİRAL
Fiz. Halil KÜÇÜCÜK
Dr. Zeynep ÖZSARAN
Dr. Ferah YILDIZ
 
 
Brakiterapi Grubu Üyelik Başvuru Formu için tıklayınız...

 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.