TROD Kurslar English

Çok Önemli Duyuru: COVİD-19 Kanser Hastalarına Bakım Veren Merkezlerde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Yönergesi


Sayın Üyemiz,
Bildiğiniz üzere Covid-19 pandemisi esnasında kanser tedavilerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için sizlere de duyurduğumuz şekilde Sağlık Bakanlığı’na önerilerimiz ve taleplerimiz olmuştu. Ekte göreceğiniz şekilde Bakanlığımız 14 Nisan 2020 tarihli “Kanser Hastalarına Bakım Veren Merkezlerde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri “ başlıklı bir yönerge yayınladı. Bu yönerge derneğimizin ve camiamızın öneri ve taleplerini karşılamaktadır. Özetle:
•       Hasta ve yakınları, COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi ve belirtiler yönünden sorgulanmalıdır.
•       Kemoterapi ve/veya radyoterapi bölümlerinde çalışan personel (hekim, hemşire, sekreter, temizlik personeli, hastabakıcı vb.) başka birimlerde görevlendirilmemelidir. Burada sadece hekimlerin değil tüm personelin bu kapsamda olduğuna dikkatinizi çekeriz.
•       Kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulamalarında dönüşümlü sisteme geçilerek, tedavi ekiplerinin birbirinden ayrılması sağlanmalıdır.
•       Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında periyodik eğitimler verilmeli, verilen eğitimler kayıt altına alınmalı, COVID-19 belirtileri ve temas öyküsü açısından her gün sorgulanmalıdır.
•       İmmunsüpresif hastaya bakım veren sağlık personelinin kendilerinde ve ailelerinde, COVID-19 enfeksiyon belirti ve bulgularını izlemesi ve saptandığında bunu bildirmesi istenmelidir.
•       Personelde COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda, diğer personelin yönetimi ilgili bölüm tarafından planlanır. Hasta personel ile yakın temaslılar saptanıp İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilir. Merkez, hastalara hizmet vermeye devam eder.
•       Hastaların tedavileri konusunda hekim, hasta ve yakını mevcut riskleri beraberce gözden geçirmeli, takip ve tedavi yeniden planlanmalıdır.
•       COVID-19 enfeksiyonu şüphesi olmayan hastalarda, kanser tedavisi başlanması ve devam edilmesi önerilebilir. Bununla birlikte yeni tanı almış hastalarda hekim tarafından özelinde karar verilmelidir.
•       Hastaların poliklinik vizitleri mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır.
•       Hastalar, tedavi almaya gelirken, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmamaları konusunda bilgilendirilmelidir.
•       Hastalarda COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda, gerekli izolasyon önlemleri alınarak klinikte onkoloji tedavi hizmetlerine devam edilebilir.
•       Bir hastada COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda, bu hastada onkolojik tedaviye devam, ara verme veya tedaviyi bitirme kararı onkoloji tedavisini yapan hekimi tarafından verilmelidir.
•       Olası/kesin COVID-19 hastasında onkolojik tedavi devam edecekse, mutlaka diğer hastalardan ayrı bir saatte tedaviye alınması, hastaya tıbbi maske takılması, işlem sonrasında gerekli temizlik ve dezenfeksiyonun uygulanması gerekir.
•       Bu dönemde gerekli olmadıkça radyolojik tetkikler (temas nedeniyle yüksek bulaş riski olan ultrasonografi başta olmak üzere, tomografi vb.) ertelenmelidir.

Radyoterapi merkezlerinin çalışmalarının bu yönerge kapsamında devam etmesi tedavilerin kesintisiz sürmesi hastalarımızın ve personelimizin sağlığı açısından son derece önemlidir.

Sağlıklı günler dileklerimizle,
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

 

Ekli dosyayı görüntülemek için tıklayınız.

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.