TROD Kurslar TROD Yeterlik English

TROD-Elekta Memorandumu Hakkında Bilgilendirme


Türkiye kanser tedavisi ve radyasyon onkolojisi alanında gerek insan kaynakları gerekse altyapı açısından bölgesinin en güçlü ülkesi konumundadır. Ülkemizin radyasyon onkolojisi alanında güçlü konumunun 125 yıllık bir geçmişi vardır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde radyoterapinin tarihi 19. yüzyılın sonlarında başlamıştır. 1895 yılında keşfedilen X ışınları ertesi yıl ülkemizde de üretilmiştir. Benzer şekilde kanser tedavisinde iyonlaştırıcı radyasyon kullanımı da aynı dönemde gerçekleşmiştir. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği işte bu köklü tarihinden aldığı güç ve vizyonla ufkunu sınırlarımız ötesine çevirme kararı almıştır.
TROD artık sadece ulusal değil uluslararası alanda da bir güç odağı olma kararlığı ve azmindedir. İşte bu bağlamda da ilk adım 9.04.2021 tarihinde atılmıştır. TROD Yönetim Kurulu olarak oy birliğiyle aldığımız kararla dünyanın radyasyon onkolojisi alanında lider güçlerinden Elekta ile Eğitim İşbirliği memorandumunu hayata geçirdik. Bu işbirliğinin birinci fazı Hindistan, Orta Doğu ve tüm Afrika ülkelerini kapsamaktadır. İkinci fazın ise Asya, Pasifik, Japonya ve Avustralya bölgelerini kapsaması planlamaktadır.
Bu büyük coğrafyada TROD bağımsız olarak veya Elekta ile birlikte etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirecektir. TROD ayrıca bu ülkelerin dernekleri ile de aynı altyapı üzerinden bağımsız işbirlikleri gerçekleştirebilecektir. Tüm bu faaliyetlerinde ticari reklam yapma yükümlülüğü de olmayıp, isterse 3. parti özel veya kamu kurulumları ile  aynı platformlar üzerinden işbirliği kurabilir. Özetle TROD mevcut memorandumla dünya yüzölçümünün yarısından fazlasını kapsayan bir alanda temsiliyet ve etkinlik olanağına kavuşmuştur. Bu bölgede yapacağı eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri aynı zamanda sosyal sorumluluk projesidir. Kanser ölümlerinin %70’nin gerçekleştiği bu büyük coğrafyada TROD olarak vereceğimiz başta eğitim olmak üzere diğer faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak dokunacağımız milyonlarca yaşam, insanlık adına da bizler için çok ulvi bir görevdir. İşte bu bilinç ve sorumlulukla kişisel emeğimiz olarak bize bu hizmetten dolayı verilecek ‘honorarium ücretlerinin’ de benzer faaliyetlerin aynı kararlılıkla sürdürülebilmesi için, TROD yönetim kurulu olarak derneğimize aktarılması kararını aldık. Bu ulvi görevde verdiğimiz eğitimlerle kurtarılmasına vesile olacağımız kanser hastalarının yaşamının değeri paha biçilemez.
Ulu Önder Atatürk'ün Türk hekimlerine olan güveni ve inancı doğrultusunda bizler de sağlık elçileri olarak  bilgi ve deneyimlerinizi  insanlığın hizmetine adamak üzere yola çıktık. TROD olarak gururluyuz ve inançlıyız.
Saygılarımızla,

Türk Radyasyon Onkolojisi Yönetim Kurulu 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.