TROD Kurslar TROD Yeterlik English

Yeterlik Yazılı Sınav Duyurusu


Değerli Üyemiz,
Derneğimizin on beşinci yeterlik yazılı sınavı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 26 Eylül 2021 tarihinde İzmir’de yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında kaynak kitap olarak; “ GUNDERSON & TEPPER’S CLINICAL RADIATION ONCOLOGY, 5TH EDITION, 2021, Tepper JE, Foote RL, Michalski JM ” kullanılacaktır. Sınavda adaylara:
 
1- Santral Sinir Sistemi Tümörleri
2- Baş Boyun Tümörleri
3- Toraks Tümörleri
4- Gastrointestinal Sistem Tümörleri
5- Pediatrik Tümörler
6- Meme Kanseri
7- Jinekolojik Tümörler
8- Hematolojik Tümörler ve Lenfomalar
9- Kemik-Yumuşak Doku-Deri Tümörleri ve Benign Tümörler
10-Genitoüriner Sistem Tümörleri
11-Özel Radyoterapi Teknikleri (Brakiterapi, Stereotaktik Radyoterapi, 3 Boyutlu Konformal    Radyoterapi, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-IMRT vb.)
12- Radyobiyoloji
13- Radyasyon Fiziği,konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu; 5. yıl asistanları, uzman ve özellikle de doçent adaylarının, Yeterlik Sınavına girmeleri konusunda tavsiye kararı almıştır.  Sivil toplum kuruluşlarının yönetimde artan gücü hepimiz tarafından kabul görmektedir ve birçok uzmanlık derneği bu sınavları kendi çerçevesinde zorunlu hale getirmiştir. Derneğimizin düzenlediği veya logosu ile yer aldığı  kongre, kurs, sempozyum ve benzeri eğitim aktivitelerimizde oturum başkanı, konuşmacı veya eğitici olabilmek ve çalışma grupları yürütme kurullarımızda görev alabilmek için yeterlik belgesi zorunludur. Ayrıca  “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”, “Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda görev yapan TROD Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu üyesi olmak ve  ilgili komisyonlarda görev alabilmek için de mevzuat gereğince yeterlik belgesi şartı aranmaktadır. Biz de dernek olarak geleceğin radyasyon onkologlarına bu sınava girmelerini öneriyoruz.
Sınav yaklaşık 2,5 saat sürecektir. Sınava girmek isteyen adayların; 17 Eylül 2021 cuma gününe kadar  http://yeterlik.trod.org.tr/yeni-uyelik.php adresine girerek başvurularını online şekilde yapmaları gerekmektedir.
Saygılarımızla.
Prof. Dr. Gökhan Özyiğit          Prof. Dr. Uğur Selek                         Prof.Dr. Nilgün Özbek  Okumuş

TROD Dernek Başkanı        TROD Yeterlik Kurulu Başkanı             TROD Sınav Komisyonu Başkanı 

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.