TROD Kurslar TROD Yeterlik English

Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız


TÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin; Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02 Temmuz 2021 tarihinde saat 12:00’de Dernek Merkezi'mizde (Halaskargazi Cad. Şişli Sarayı Apt. No:141 K.4 D.8 Şişli/İSTANBUL) yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 09 Temmuz 2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.
 
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Yönetim Kurulu
 
GÜNDEM:
1. Açılış-Yoklama
2. Saygı Duruşu
3. Toplantı Divanı Teşkili
4. Tüzük değişikliği Görüşmeleri
02/06/2021  tarih ve E-87385697-477.01.02.02-56706 sayılı T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden tarafımıza iletilen,52-53 sayılı dernekler kanunun 17. Maddesi gereğince dernek tüzüğümüzün 8-3 maddesi,13.,18-1A,18 2. Maddelerinde belirtilen noksanlıkların giderilmesi
5. Dilek ve Temenniler
6. Kapanış

    

Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.