TROD Kurslar English
 

Sistemde şu anda sadece Tezler bulunmaktadır.
Tez göndermek için tıklayınız.

 Başlık
1Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi uygulanan erken evre (I-II) meme kanserli hastalarda lokal kontrol ve kozmetik sonuçlar
H. Murat ÇALOĞLU
2Ewing sarkomunda prognostik faktörlerin ve lokal başarısızlık nedenlerinin araştırılması
Cem UZAL
3Nazofarenks kanserinde radyoterapi
Enis ÖZYAR
4NON-HODGKİN LENFOMALI 87 HASTANIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Sercan C. ÖZYURT
5Meme karsinomlu hastalarda lokorejyonal rezidivleri ve prognozu belirleyen faktörlerin 83 olguda irdelenmesi
Füsun TOKATLI
6BEYİN METASTAZLI HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI VE PALYATİF AMAÇLI HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİ SONUCU SAĞKALIMIN İNCELENMESİ
Taciser DEVECİ
7PALYATİF AMAÇLI RADYOTERAPİ UYGULANAN BEYİN METASTAZLI HASTALARIN SAĞKALIM SONUÇLARININ İNCELENMESİ
Atilla DEMİRKASIMOĞLU
8YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA RADYOTERAPİNİN YERİ
Osman Nuri SÜNTER
9AKCİĞER KANSERİ VE AKCİĞERE YÖNELTİLMİŞ RADYASYONUN SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ÜZERİNE ERKEN VE ORTA ZAMANDA ETKİLERİ
Hasan Cem Mısırlıoğlu
10Larinks Kanserinde Primer Radyoterapinin Yeri ve Sonuçları
Haluk Sayan
11MEME KANSERLİ HASTALARDA LOKAL-BÖLGESEL REKÜRENSLERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
VAHİDE IŞIL UĞUR
12HODGKİN HASTALIĞI 10 YILLIK VAKALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ
BEKTAŞ KAYA
13ERKEN EVRE ENDOMETRİUM KANSERİNDE POSTOPERATİF ADJUVAN EKSTERNEL RADYOTERAPİ 124 VAKANIN ANALİZİ
KENAN ÖZBAĞI
14KEMİK TÜMÖRLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Nazmi GÖK
15RADYASYON ONKOLOJİSİNDE BİRİM MALİYETLERİNİN SAPTANMASI İÇİN ÖRNEK BİR MODEL
TOLGA TURGAY
16MEME KANSERİ RADYOTERAPİSİNDEN SONRA GÖRÜLEN PULMONER DEĞİŞİKLİKLER
SEMRA BOZKURT
171987 -1997 YILLARI ARASINDA ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN 82 SEMİNON HASTASININ RETROSPEKTİF ANALİZİ
ERDAL DEMİR
18KOLOREKTAL KANSERLİ 66 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
LEYLA GÖRMEZLER
19GELİŞTİRİLMİŞ LİNEER QUADRATİC VE TÜMOR KONTROL OLASILIĞI İÇİN GELİŞİTİRİLMİŞ LİNEER QUADRATİC MODELİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMASI
AYKUT AKSOY
20ENDOKRİN YÖNDEN AKTİF HİPOFİZ BEZİ TÜMÖRLERİNDE RADYOTERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI HORMON SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
FEVZİYE İLKNUR AYTAŞ
21LARENKS KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN TÜMÖR KONTROLÜ VE SAĞKALIMA ETKİLERİ
TAMER TEPEDELEN
22YÜKSEK GRADE ASTROSİTOMLU HASTALARIMIZIN SAĞKALIM SONUÇLARI
LÜTFİ ÖZMEN
23AKUT FAZ REAKTANLARININ RADYOTERAPİ İLE DEĞİŞİMİ
Ş.PINAR KARA
24MALİNG KEMİK TÜMÖRLERİNDE RADYOTERAPİNİN YERİ
AYŞE İLKNUR SAMUR
25BAŞ-BOYUN KANSERLİ HASTALARDA RADYOTERAPİYE BAĞLI AĞIZ KURULUĞUNUN ÖNLENMESİNDE AMİFOSTİNİN YERİ
BİLGEHAN KARADAYI
26LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Zafer ÖZDOĞAN
27AĞRILI KEMİK METASTAZLARINDA TEK DOZ 7Gy FRANKSİYON ŞEMASININ ETKİNLİĞİ
TAMER ÇALIKOĞLU
28YÜKSEK GRADE ASTROSİTOMLARDA HİPERFRAKSİYONE RADYOTERAPİ
YILDIZ GÜNEY
29YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA RADYOTERAPİNİN YERİ
MÜGE MİNE ÖZGÜN
30YUMUŞAK DOKU SARKOMLU HASTALARIMIZIN SAĞKALIM SONUÇLARI
FERİT ÇETİNYOKUŞ
31LOKAL İLERİ EVRE REKTUM KANSERLERİNDE PREOPERATİF VE POSTOPERATİF KEMORADYOTERAPİ
MERAL KURT
32MEME KORUYUCU TEDAVİDE KOZMETİK DEĞERLENDRİME SONUÇLARI
SİBEL KAHRAMAN ÇETİNTAŞ
33MESANE KARSİNOMUNDA TEDAVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Nalan ASLAN
34İnopere safra yolu tümörlerinde palyasyon amaçlı yüksek doz oranlı intraluminal brakiterapi ve metalik stent uygulaması
Zafer Koçak
35Radyasyona Bağlı Akut Cilt Reaksiyonları Üzerine Topikal E Vitamininin Etkisi
Ahmet Dirier
36BAŞ - BOYUN KANSERLERİNDE TEDAVİYE BAĞLI TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI
OĞUZ ÇETİNAYAK
37Radyoterapi ile indüklenmiş spesifik yara iyileşme bozukluğunda granülosit makrofaj-koloni stimüle edici faktörün etkisi
Dr.Diclehan ÜNSAL
38Kranyospinal Işınlama Tekniklerinin Yüzüstü ve Sırtüstü Pozisyonda Karşılaştırılması
Ahmet Kürşat ÖZKAN
39Meme kanserli hastalarda vücut imajı değişikliği ve yaşam kalitesi
Zümre Arıcan
40Baş Boyun Radyoterapisinde Elektronik Portal Görüntüleme (EPG) kullanılarak Set-up hatalarının değerlendirilmesi
Evrim BAYMAN
41İnvaziv Mesane Kanserlerinde Neoadjuvan Kemoterapi Ve Radyoterapinin Rolü ve Sağ kalım Üzerine Etkisi.
YILMAZ TEZCAN
42LOKAL İLERİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE PROTEİN KİNAZ B/AKT İLETİ YOLUNUN PROGNOZLA İLİŞKİSİ
Şule Karabulut GÜL
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

AstraZeneca'nın koşulsuz eğitim desteğiyle hazırlanmıştır.