TROD Kurslar TROD Yeterlik English
Önsöz

 

Radyoterapi, kanser tedavisinin en önemli yöntemlerinden birisidir. Günümüzde, tanı almış kanser olgularının %60-70’ine, değişik amaçlarla, radyoterapi uygulanmaktadır.

Bu disiplinde pek çok meslek grubu görev yapmaktadır. Temel olarak, radyasyon onkolojisi uzmanları, tıbbi fizik uzmanları, radyoterapi teknikerleri ve özel eğitimli hemşireler bu tedavi süresince çok önemli roller üstlenmektedirler.

Radyoterapi günümüzde artan sıklıkta uygulanmakta olup, yaşlı nüfus arttığı sürece daha da fazla uygulama alanı bulması ve bu ekibe daha fazla gereksinim doğması öngörülmektedir. Bilişim teknolojilerindeki gelişimin hızıyla birlikte radyoterapi aygıtları, teknikleri ve planlama sistemlerinde son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Ülkemizde de son 10 yılda 2 boyutlu tedavilerden 4 boyutlu tedavilere, çok kısa bir süre içinde geçilmiştir. Bu yöntemler sayesinde normal dokuları daha fazla koruyup tümöre çok yüksek dozlar vererek, hastalığı kontrol etmek ve sağkalımı uzatmak mümkün olabilmiştir.

Ülkemizde radyoterapi konusunda gerek hekim, gerekse de tıbbi fizik uzmanı ve radyoterapi teknikeri eğitimi, uzun yıllardan beri, çeşitli akademik kurumlarda verilmektedir. Bu kurumlardan yetişen ve yetişmekte olan çalışma arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin başvurabilecekleri, anadilimizce yazılmış ve son teknolojik gelişmeleri de içeren bir kaynak, ne yazık ki, bulunmamaktadır.

Özellikle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları’nda 2 yıllık eğitim sonrasında mezun olan teknikerlerin, bu süre içinde gördükleri özel ve yoğun eğitim boyunca yararlanabilecekleri kaynakların eksikliği uzun yıllardan beri bilinmektedir.

Varolan bu temel eksikliği gidermek amacıyla, ülkemizde bu konuda eğitim veren kurum sorumlularının editörlük ve yazarlığını yapacağı bir kaynak hazırlanmasına Nisan 2012 de karar verilmiştir.

Öncelikle eğitim görmüş ve görmekte olan radyoterapi teknikerlerini hedef alan bu kitap, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin desteğiyle hazırlanmaya başlanmıştır. Bu amaçla, ülkemizde radyoterapi teknikerliği eğitimi veren 7 kurumun belirlediği Editörler Kurulu çalışmalarına Mayıs 2012’de başlamıştır. Toplam 54 konunun, her biri kendi alanında deneyim sahibi, 60 yazar tarafından kaleme alındığı bu kitapta başlıca;  kanser hastasıyla iletişim, radyolojik anatomi, radyofizik, radyobiyoloji gibi temel ve her lokalizasyonu içeren klinik radyoterapi konuları yanında, günlük uygulamada kolaylık sağlayabilmesi amacıyla, teknikere notlar kısmında; maske yapımı, blok dökümü, aygıtların hazırlanması gibi teknik ayrıntıların da ele alındığı bölümler de yer almaktadır. Konusunda anadilimizde yazılmış ilk eser olma özelliğini taşıyan, 450 sayfa ve 530 renkli resim içeren bu eser, tüm yazar ve editörlerin olağanüstü çaba ve katkılarıyla, 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır.

Sürekli ve gelişime açık olması gereken kişisel ve kurumsal eğitim, sağlıkta gelişimin en temel ögelerinden birisi olup, nitelikli sağlık hizmetinin verilebilmesi için de zorunludur.

Ülkemiz genelinde mezuniyet öncesi ve meslek içi eğitim ve tedavide standartların oluşturulmasına katkıda bulunabilmesi için hazırlanan bu kitaptan, başta radyoterapi teknikerleri olmak üzere, radyoterapi konusunda eğitim alan, veren veya ilgi duyan herkesin yararlanabilmesi umuduyla...

 

Prof. Dr. Rıza Çetingöz

Editorler Kurulu
Başkan:Prof. Dr. Rıza Çetingöz
Sekreterler:Prof. Dr. Melahat Garipağaoğlu
Prof. Dr. Cem Uzal
Editörler:Prof. Dr. Şaban Çakır
Prof. Dr Hatice Bilge
Prof. Dr Gökhan Özyiğit
Doc.Dr. Oğuz Galip Yıldız
Çok yakında hizmete girecektir.

İÇİNDEKİLER

 
I.Radyasyon Onkolojisine Giriş 1
Prof. Dr. Cem Uzal
II.Radyoterapi Teknikerlerinin Görev ve Sorumlulukları5
Prof. Dr. Rıza Çetingöz
1. Hücre ve Organelleri, Kanser Biyolojisi7
Öğr. Gör. Dr. Hasan Oğuz Çetinayak
2.Radyoterapinin Biyolojik Temelleri13
Yrd. Doç. Dr. Celalettin Eroğlu
3.Radyoterapide Zaman-Doz-Volüm İlişkisi ve Fraksiyonasyon19
Prof. Dr. Fadime Akman
4.Radyasyon Etkisini Modifiye Eden Ajanlar  ve Hipertermi26
Prof. Dr. Rasim Meral
5.Radyasyona Bağlı Normal Doku Hasarı ve Klinik Bulgular 32
Doç. Dr. Beste Melek Atasoy
6a.Temel Radyoterapi Fiziği I39
Gökhan Aydın, M.Sc.
6b.Temel Radyoterapi Fiziği II44
Evren Ozan Göksel, M.Sc.
7.Radyoterapide Kullanılan Aygıtlar ve Ölçüm Sistemleri51
Zafer Karagüler, M.Sc.
8.Foton ve Elektron Demetlerinin Özellikleri59
Şule Parlar, M.Sc.
9.Tedavi Planlama 71
Prof. Dr. Hatice Bilge
10.Tedavi Doğrulama Yöntemleri    85
Dr. Öznur Şenkesen, Halil Küçücük, M.Sc
11.Özel Işınlama Teknikleri97
Öğr. Gör. Dr. Kadir Yaray
12.Stereotaktik Radyoterapi 107
Bülent Yapıcı, M.Sc., Görkem Güngör, M.Sc
13.Brakiterapi Fiziği115
Prof. Dr. Gönül Kemikler
14.Radyasyondan Korunma 125
Tuğba Atakul, M.Sc.
15.Onkolojik Görüntüleme Yöntemleri133
Yrd. Doç. Dr. Gözde Yazıcı
16.Radyolojik Anatomi137
Prof. Dr. Gülgün Engin
17.Tümör Patofizyolojisi151
Doç. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş
18.Radyoterapide Kemoterapi ve Cerrahi155
Öğr. Gör. Dr. Mete Gündoğan
19.Hastayla İletişim Kurma161
Uzm. Psk. Meral Avcı
20. Baş-Boyun Tümörleri167
Prof. Dr. Mustafa Cengiz
21.Nazofarenks Kanseri169
Prof. Dr. Enis Özyar
22.Oral Kavite ve Orofarenks Kanserleri177
Doç. Dr. Murat Çaloğlu
23.Tükrük Bezi Kanserleri183
Yrd. Doç. Dr. Banu Atalar
24.Orbita, Nazal Kavite ve Paranazal Sinüs Tümörleri187
Prof. Dr. Meltem Serin
25.Hipofarenks Kanseri193
Doç. Dr. Meriç Şengöz
26.Larenks Kanseri199
Prof. Dr. Ahmet Nafiz Karadeniz
27.Tiroid Kanseri207
Yrd. Doç. Dr. Kamuran İbiş
28.Beyin Tümörleri213
Öğr. Gör. Dr. Evrim Tezcanlı
29.Meme Kanseri225
Prof. Dr. Melahat Garipağaoğlu
30.Akciğer Kanseri239
Yrd. Doç. Dr. Melis Gültekin
31.Özofagus Kanserleri247
Doç. Dr. Mert Saynak
32.Mide Kanseri255
Doç. Dr. Serap Akyürek
33.Karaciğer, Pankreas ve SafraYolları Kanserleri 263
Prof. Dr. Zafer Koçak
34.Rektum Kanseri 275
Prof. Dr. Ethem Nezih Oral
35.Anal Kanal Kanserleri281
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam
36.Böbrek ve Renal Pelvis Tümörleri287
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar
37.Mesane Kanseri 291
Yrd. Doç. Dr. Pervin Hürmüz
38.Prostat Kanseri297
Prof. Dr. Hilmi Alanyalı
39.Testis Tümörleri303
Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken
40.Serviks Kanserleri311
Doç. Dr. Oğuz Galip Yıldız
41.Endometrium Kanseri317
Prof. Dr. Dr. Ferah Yıldız
42.Over, Vulva ve Vajen Kanserleri 327
Yrd. Doç. Dr. Ruşen Coşar
43.Cilt Kanserleri337
Prof. Dr. Ahmet Kizir
44.Yumuşak Doku Sarkomları 341
Prof. Dr. Murat Gürkaynak
45.Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Tümörleri345
Prof. Dr. Ayşe Hiçsönmez
46.Çocukluk Çağı Kanserleri353
Prof. Dr. Fulya Yaman Ağaoğlu
47.Lenfoma, Lösemi ve Plazma, Hücreli Tümörler361
Prof. Dr. Ayşe Nur Demiral
48.Radyoterapide Aciller379
Doç. Dr. Vuslat Yürüt Çaloğlu
49.Palyatif Radyoterapi383
Prof. Dr. Şaban Çakır Gökçe
50. Benign Hastalıklarda Radyoterapi389
 Yrd. Doç. Dr. Gamze Uğurluer
51.Hastanın Bilgilendirilmesi395
 Prof. Dr. Gökhan Özyiğit
52.Teknikere Notlar403
Bio. Ayşe Yıldırım, Bio. Filiz Arkan, Tek. Sıdıka Okutan, Tek. Derya Çöne
Sözlük429
Dizin443
Site Haritası | Yardım ve Servis | Kanuni Uyarı | Asistan Karnesi
© Tüm hakları Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.