Onur Kurulu

Üyeler

: Dr. Münir KINAY (Başkan)

: Dr. Sait OKKAN

: Dr. Fadıl AKYOL

: Dr. Süleyman ALTIN

: Dr.Esra KAYTAN SAĞLAM


Tüzüğümüzün 23.1. maddesine göre 'Onur Kurulu: Dernek yönetim kurullarında daha önce görev yapmış en az 20 yıldır radyasyon onkolojisi uzmanı unvanına sahip üyeler arasından 5 üye Yönetim Kurulu tarafından Onur Kurulu üyesi olarak atanır. Meslek onurunu zedeleyen, derneğin tüzel kişiliğine aykırı davranışlarda bulunan, etik dışı davranan üyelerin durumları Onur Kurulu tarafından değerlendirilir. Onur Kurulu Yönetim Kurulu tarafından yönerge ile belirlenecek usul ve esaslar ile çalışır.